Sitemap

Naujienų prenumerata
el.paštas
Turto vertinimo priežiūros tarnyba
atlieka valstybinę turto ir verslo vertintojų ir turtą ir verslą vertinančių įmonių veiklos priežiūrą.
Naujienos ir įvykiai
Sustabdytas Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
2016-03-07
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. V1-73 "Dėl Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo" priimtas sprendimas sustabdyti  Adelinos Jucytės žemiau nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
Sukurta nauja interneto svetainė www.avnt.lt
2016-03-07
Nuo 2016 m. sausio 1 d. Turto vertinimo priežiūros tarnybos teises ir pareigas perėmė bei funkcijas vykdo nauja įstaiga – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Nuo 2016 m. kovo 1 d. jau veikia tarnybos interneto svetainė www.avnt.lt.  
Turto vertinimo priežiūros tarnybos interneto svetainė www.tvpt.lt bus palaikoma vienus metus, tačiau joje esanti informacija, išskyrus vertintojų ir vertintojų asistentų sąrašus, nebus atnaujinama. Visą kitą aktualią informaciją, suskirstytą pagal įstaigos veiklos sritis, galima rasti naujoje svetainėje www.avnt.lt.
Dėl turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų teikimo
2016-03-04

Primename, kad visi asmenys, įgiję turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią), turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitą.


Dėl įmonių turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitų teikimo
2016-03-04

Primename, kad turto arba verslo vertinimo įmonės, įrašytos į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą,  privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitą.


Seminaras "Turto ir verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais"
2016-02-29
2016 m. kovo 9 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą "Turto ir verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais".
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre